Bir yerde ki gül yoktur o gülşâneye varmam, Hem sohbet-i pîr olmadığı hâneye varmam

Kemâl ehli bir sultâna var yüri

                                              "İslamın lideri yine Türkiye olacak. Bugün ki müslümana bakarsan olmaz amma; olacak benim sultanım"                                                                                                                    Dede Paşa Hazretleri (1879 Bayburt - 4 Eylül 1973 Erzincan)
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam48
Toplam Ziyaret50077

Anasayfa

 Nakşi Bendi Şeyhlerinden Gönüller Sultanı Abdurrahim Erzincani Hazretleri

                   Defter-i uşşâka kayd et adımı, Hürmetine Mefhar- alem habib                    
                                            Gönuller Sultanı
   

           Hadis-i Şerifler

Allah için birbirlerini sevenler için kıyamet gününde nurdan minberler vardır, şehitler de onlara gıpta edecekler.

Alimin mürekkebi şehidin kanından efdaldir.

Ümmetimin fitnesi maldır.

Ümmetim için korktuğum şey, tuli emeldir.

Ayet ve Hadislerde Veliler
Haberiniz olsun ki, muhakkak Allah Teâlâ'nın velîleri için bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır. Yûnus 62

Ey o bütün iyman edenler! Allahtan korkun ve sadıklarla beraber olun.     Tevbe 119

Veli kulumun gören gözü, işiten kulağı, söyleyen dili benim.
Kudsi hadis

Benim ümmetimin velileri, Ben-i İsrail peygamberleri derecesindedir.     Hadis-i şerif

‘’Her asırda benim ümmetimden sabikûn (önde gelenler) vardır ki, bunlara büdela ve sıddikûn ıtlak olunur(söylenir). Haklarındaki inayet ve merhamet-i ilâhiye o kadar boldur ki, sizler de o sayede yer ve içersiniz. Yer yüzü halkı için vukuu tasavvur olunan belâ ve musibetler onlarla kaldırılır. (Nevâdir-ül Usül)
Abdurrahim Reyhan Hz. Nasihatler

Kulluğu bilmek, kusurlarımızı bilmektir.

* Kulluk,noksanlıktır, acziyettir .

* Kişi noksanını bilmek gibi irfan olamaz.

* Allah için birbirinizi sevin,Allah için konuşun.

* Aşk insanı mahviyete düşürür, varlığından geçirir.

* Varlığından kurtulan ölmeden evvel ölüme erer.

* İnsanların varlığını aşk götürür.

Abdurrahim Reyhan Hz. (ks)

EFENDİM
Hüsnün diyarından eyledin cüda
Bize haram ettin illerimizi
Kangı şükûfeye oldumsa şeydâ
Koymadın sunmağa ellerimizi

Meydân-ı hüsnünde oynatırsın at
Ne diyardan geldin ey hûrî-sıfât
Cihanın şahların hep eyiedin mât
Kırdın kanat ile kollarımızı

Kaşların mihrâbdır gözlerin hatîb
Demlerin hayâttır leblerin tabîb
Yanağında feryâd eyler andelîb
Rakîbler dermesin güllerimizi

Vechinde yazılmış Seb'ul-Mesânî
"İnnâ fetahnâ" dan verir nişanı
Âfitâb-ı hüsnün yandırır canı
Zülfün sed eylemiş yollarımızı

Hazret-i Sâmî'den giymişem tacı
"Ve'd-Duhâ" yüzüdür "ve'l-Leyli" saçı
Olmak isteyenler fırka-i nâcî
Ziyaret eylesin pirlerimizi

Yeter ettin bu Salih'e itabı
Bir zaman gösterdin yevmü'i-hisâbı
Şimdi arz eylersin ümmül-kitâbı
Büsbütün lâl ettin dillerimizi

Salih Baba (146.beyit)

Site Haritası