Bir yerde ki gül yoktur o gülşâneye varmam, Hem sohbet-i pîr olmadığı hâneye varmam

Kemâl ehli bir sultâna var yüri

                                              "İslamın lideri yine Türkiye olacak. Bugün ki müslümana bakarsan olmaz amma; olacak benim sultanım"                                                                                                                    Dede Paşa Hazretleri (1879 Bayburt - 4 Eylül 1973 Erzincan)

Anasayfa

 Nakşi Bendi Şeyhlerinden Gönüller Sultanı Abdurrahim Erzincani Hazretleri

                          
                                              Duyurular
   

           Bir Hadis
1707- İbn Ömer (r.a.)’den rivâyete göre, Rasûlullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: “Kendisine isyan emrolunmadıkça hoşlansa da hoşlanmasa da her konuda idareciyi dinlemek ve itaat etmek her Müslümana farzdır. Eğer kendisine isyan emredilirse itaat etme ve dinlemek mecburiyeti yoktur.” (Müslim, Imara: 16)
ž Tirmizî: Bu konuda Ali, Imrân b. Husayn, Hakem b. Amr el Gıfârî’den de hadis rivâyet edilmiştir.
Tirmizî: Bu hadis hasen sahihtir.
NAMAZ VAKİTLERİ
EFENDİM
Hüsnün diyarından eyledin cüda
Bize haram ettin illerimizi
Kangı şükûfeye oldumsa şeydâ
Koymadın sunmağa ellerimizi

Meydân-ı hüsnünde oynatırsın at
Ne diyardan geldin ey hûrî-sıfât
Cihanın şahların hep eyiedin mât
Kırdın kanat ile kollarımızı

Kaşların mihrâbdır gözlerin hatîb
Demlerin hayâttır leblerin tabîb
Yanağında feryâd eyler andelîb
Rakîbler dermesin güllerimizi

Vechinde yazılmış Seb'ul-Mesânî
"İnnâ fetahnâ" dan verir nişanı
Âfitâb-ı hüsnün yandırır canı
Zülfün sed eylemiş yollarımızı

Hazret-i Sâmî'den giymişem tacı
"Ve'd-Duhâ" yüzüdür "ve'l-Leyli" saçı
Olmak isteyenler fırka-i nâcî
Ziyaret eylesin pirlerimizi

Yeter ettin bu Salih'e itabı
Bir zaman gösterdin yevmü'i-hisâbı
Şimdi arz eylersin ümmül-kitâbı
Büsbütün lâl ettin dillerimizi

Salih Baba (146.beyit)

Site Haritası